Recents in Beach

header ads

DANH MỤC HÓA CHẤT VÀ KHOÁNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

DANH MỤC HÓA CHẤT VÀ KHOÁNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

Việc sử dụng hóa chất, thuốc kháng sinh trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá) là điều tất yếu cần thiết. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp sử dụng hóa chất, khoáng chất, và kháng sinh trong phòng trị bệnh cho vật nuôi thủy sản không tuân thủ các quy định về sử dụng hóa chất, kháng sinh nên đã có tác dụng ngược, tác động đến môi trường, hệ sinh thái của khu vực hoặc để lại dư lượng trong sản phẩm thủy sản; ít nhiều sẽ gây tác hại đến sức khỏe của người tiêu dùng, nhất là đối với các loại hóa chất, khoáng chất, kháng sinh không được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.
Do đó để đạt hiệu quả cao trong nuôi trồng thủy hải sản, an toàn trong sử dụng, tránh tác động xấu đến môi trường, .... và đảm bảo an toàn thực phẩm. chúng tôi xin giới thiệu các danh mục các loại hóa chất và khoáng chất được phép sử dụng trong trong nuôi trồng thủy hải sản.

HÓA CHẤT VÀ KHOÁNG THƯỜNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN
CÁC LOẠI HÓA CHẤT VÀ KHOÁNG THƯỜNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN


1. Khoáng chất bổ sung thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môtrường dùng trong nuôi trồng thủy sản


STT
Tên thành phần, hóa chất
1.
AI (Aluminum Hydroxide, Aluminum oxide)
2.
Ca (Calcium Carbonate, Calcium Chloride, Calcium Gluconate, Calcium Lactate, Calcium Iodate, Dicalcium Phosphate, Monocalcium Phosphate, Tricalcium Phosphate, Calcium formate, Calcium sulfate, Cancium citrate, Calcium oxide)
3.
Co (Cobalt Chloride, Cobalt SulCrude lipide, Cobalt Acetate, Cobaltous Carbonate, Cobaltous Sulfate)
4.
Cu (Copper Amino Acid Complex, Copper Chloride, Copper Crude proteinate, Copper Lysine complex (Chelate), Copper Methionine Complex (Chelate), Copper Peptide, Copper SulCrude lipide, Copper Sulfate, Copper Yeast Complex, Copper Glycine Complex (Chelate), Copper Hydrogen Phosphate)
5.
Fe (Ferric Chloride, Ferric Citrate, Ferric Methionine Complex (Chelate), Ferric Sulfate, Ferrous Carbonate, Ferrous Chloride, Ferrous Citrate, Ferrous DL-Threonate, Ferrous Fumarate, Ferrous Glycine Complex (Chelate), Ferrous Lactate, Ferrous SulCrude lipide, Ferrous Yeast Complex, Iron Amino Acid Complex, Iron and Sodium Succinate Citrate, Iron Crude proteinate, Iron Peptide, Ferric oxide)
6.
K (Dipotassium Hydrogen Phosphate, Dipotassium Phosphate, Potassium Chloride, Potassium Dihydrogen Phosphate, Potassium Iodate, Potassium Iodide, Monopotassium Phosphate, Potassium oxide)
7.
Mg (Magnesium Carbonate, Magnesium Chloride, Magnesium Oxide, Magnesium SulCrude lipide, Magnesium Sulfate, Dimagnesium phosphate)
8.
Mn (Manganese Amino Acid Complex, Manganese Carbonate, Manganese Chloride, Manganese Crude proteinate, Manganese Methionine Complex (Chelate), Manganese Oxide, Manganese Peptide, Manganese Phosphate (Dibasic), Manganese SulCrude lipide, Manganese Sulfate, Manganese Yeast Complex)
9.
Na (Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Sodium Dihydrogen Phosphate, Sodium Iodide, Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Sodium SulCrude lipide, Sodium Sulfate, Monosodium Phosphate, Disodium Phosphate, Disodium Hydrogen Phosphate, sodium formate, Sodium oxide)
10.
Se (Selenium dioxide, Selenium Yeast Complex)
11.
Zn (Zinc Acetate, Zinc Amino Acid Complex, Zinc Carbonate, Zinc Chloride, Zinc Crude proteinate, Zinc Lactate (α-Hydroxy Propionic Acid Zinc), Zinc Lysine Complex (Chelate), Zinc Methionine Complex (Chelate), Zinc Methionine Sulfate, Zinc Oxide, Zinc Peptide, Zinc SulCrude lipide, Zinc Sulfate)
12.
Khác (Lanthanum/Cerium Chintosan Chelates, Fulvic acid, Humic acid)


2. Hóa chất sử dụng trong sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản


STT
Tên hóa chất, thành phần
1.
2'5-dichloro-4'-nitrosalicylanilide (ethanolamine salt)
2.
2KHSO5.KHSO4.K2SO4
3.
Acetic acid
4.
Alkyl phenoxy
5.
Aluminium oxide
6.
Ammonium Chloride
7.
Ammonium phosphate monobasic
8.
Amyl acetate (pentyl acetat)
9.
Azomite
10.
Benzalkonium Bromide
11.
Benzalkonium Chloride (N-Alkyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride; Alkyldimethylbenzylammonium chloride)
12.
Boric acid
13.
Bromochlorodimethylhydantoin (Bromochloro-5,5-dimethylhydantoin, 1,3- Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin)
14.
Ca(OH)2/Mg(OH)2 (Vôi tôi)
15.
CaCO3/MgCO3 (Đá vôi)
16.
Calcium carbonate
17.
Calcium chloride
18.
Calcium cyanamide
19.
Calcium hydrogenphosphate dihydrate
20.
Calcium hydroxide
21.
Calcium hypochlorite
22.
Calcium oxide
23.
Calcium peroxide
24.
Calcium silicate
25.
Calcium sulfate
26.
CaMg(CO3)2 (Dolomite)
27.
CaO/MgO (Vôi nung)
28.
Cetrimonium Bromide
29.
Chloramine T (N-chloro para-toluenesulfonylamide)
30.
Chlorine Dioxide
31.
Citric acid
32.
Cobalt sulfate
33.
Complex Iodine
34.
Copper as Elemental (Đồng chelate)
35.
Copper chloride
36.
Copper sulfate
37.
Copper Sulfate Pentahydrate
38.
Copper Sulphate
39.
Copper Triethanolamine Complex
40.
Dicalcium Phosphate
41.
Dissolvine
42.
Dibromohydantoin
43.
Ethanol (Ethyl alcohol)
44.
Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA)
45.
Ferric chloride
46.
Ferric oxide
47.
Ferrous sulfate
48.
Folic acid
49.
Formalin, Formaldehyde
50.
Fulvic acid
51.
Glutaraldehyde (Glutardialdehyde, Glutaric acid dialdehyde, Glutaric aldehyde, Glutaric dialdehyde, 1,5-Pentanedial)
52.
Humic acid
53.
Hydrochloric acid
54.
Hydrogen peroxide
55.
Isopropyl alcohol
56.
Magnesium carbonate
57.
Magnesium oxide
58.
Magnesium sulfate
59.
Malic acid
60.
Manganese chloride
61.
Manganese sulfate
62.
Methionine Iodine
63.
Monoamonium phosphat
64.
Monoethanolamine
65.
Monopotassium phosphate
66.
Myristalkonium chloride
67.
Nonyl Phenol Ethoxylates
68.
Nonyl Phenoxy Polyethoxy Etanol
69.
Octyldecyldimethyl ammonium chloride
70.
Ozone
71.
Panthenic acid
72.
Peracetic acid
73.
Phosphoric acid
74.
Phosphoric acid
75.
Phosphorus Pentoxide
76.
Poly Aluminium Chloride
77.
Polysorbate 20
78.
Potasium monopersulphate
79.
Potassium carbonate
80.
Potassium nitrate
81.
Potassium oxide
82.
Potassium permanganate
83.
Potassium persulphate
84.
Potassium phosphate
85.
Potassium sulfate
86.
Povidone Iodine
87.
Propanol
88.
Quaternary ammonium
89.
Silicon dioxide
90.
Sodium bicarbonate
91.
Sodium cacbonate peroxyhydrate
92.
Sodium carbonate
93.
Sodium carbonate peroxide
94.
Sodium carbonate peroxyhydrate
95.
Sodium chloride
96.
Sodium chlorite
97.
Sodium dibutyl naphthalene sulfornate
98.
Sodium dichloroisocyanurate
99.
Sodium dodecylbenzene sulphonate
100.
Sodium hexametaphosphate
101.
Sodium hydroxide
102.
Sodium hypochlorite
103.
Sodium laureth sulfate
104.
Sodium Lauryl Ether Sulfate
105.
Sodium Lauryl sulfate
106.
Sodium oxide
107.
Sodium percarbonate
108.
Sodium percarbonate peroxide
109.
Sodium periodate
110.
Sodium polymeta phosphat
111.
Sodium silicate
112.
Sodium sulphate
113.
Sodium thiosulfite
114.
Sodium thiosulphate
115.
Sulfuric acid
116.
Tetradecyl trimethya ammonium bromide
117.
Than hoạt tính
118.
Titanium dioxide
119.
Trichlorosisocyanuric acid
120.
Tristyrylphenol
121.
Zeolite
122.
Zinc chloride
123.
Zinc oxide
124.
Zinc Sulphate

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đăng nhận xét

header.php

0 Nhận xét